Spikearmor
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: thích bàn chính trị
Người khóa: invisible
Thông tin cá nhân
Spikearmor
Giáp gai
Nam
21/05/1991
Phản dame mấy thằng ngu
17/07/2017
Thông tin liên hệ
Xứ Đông Lào
https://www.artstation.com/jasonn
https://www.youtube.com/watch?v=sFptiwAH6SU
Một con người bình thường giản dị với ước mơ tàn phá và thống trị blogtruyen \ :v /